El passat dia 5 de marc va morir la professora i llatinista Dolors Condom… Gran persona i mestra de mestres…

Va ser la primera professora de llatí  de la Universitat de Girona quan encara era Col·legi Universitari de Girona, just abans de la meva arribada, jove estudiant de Filologia, que també estudiava llatí.

Sempre guardarem un bon record d’una persona que ens va fer estimar la llengua llatina, la cultura, els poetes llatins…

I aquests dies he rememorat la seva dolça veu en citar uns dels meus versos en llatí en un llunyà dia de 1985, un dia molt bonic en la meva vida i que recordo amb afecte…

Que millor que pensar en ella en llatí amb una de les odes del poeta Horaci, que inclou la famosa frase que tothom cita, Carpe diem,  i molta gent no sap que és d’un dels més insignes poetes llatins:

 

Carminum I, 11

 

Tu ne quaesieris (scire nefas) quem mihi, quem tibi
finem di dederint, Leuconoe, nec Babylonios
temptaris numeros. Vt melius, quidquid erit, pati!
seu pluris hiemes, seu tribuit Iuppiter ultimam,

quae nunc oppositis debilitat pumicibus mare
Tyrrhenum: sapias, uina liques et spatio breui
spem longam reseces. Dum loquimur, fugerit inuida
aetas: carpe diem, quam minimum credula postero.

 

ODA I, 11

Tu, no esbrinis – és sacríleg de saber-ho – quin serà el darrer dia que a mi, que a tu, els déus han concedit Leucònoe; no escrutis els càlculs dels babilonis. Val més sofrir el que passarà, sigui què sigui! Tant si Júpiter t’ha atorgat de viure més hiverns com si és l’últim aquest que ara desembraveix la mar Tierrena amb els rosegats esculls on rompen les onades, tingues seny: filtra els teus vins i, ja que la vida és breu, escurça la llarga esperança. Mentre parlem, haurà fugit envejós el temps; cull el dia d’avui i no confiïs gens en el demà.