I  El President del Col·legi d’Àugurs a Gai Juli Cèsar, Pontífex Màxim i Dictador del poble romà.

(Còpies per al sacerdot de Júpiter Capitolí, etc.; per a la Senyora Presidenta del Col·legi de les Verges Vestals, etc., etc.)

[1 de setembre del 45 aC.]

Al reverendíssim Pontífex Màxim:

Sisena relació del dia.

Informes sobre el sacrifici del migdia.

Una oca: màcules al cor i al fetge. Hèrnia del diafragma.

Segona oca i un gall: cap comentari.

Un colom: estat ominós, ronyó desplaçat, fetge dilatat i de color groc. Quars rosa al pap. Se n’ha ordenat un estudi més detallat.

Segon colom: cap comentari.

Vols observats. una àguila, des de tres milles al nord del mont Soracte, fins al límit de la visió, per sobre de Tívoli. L’ocell ha mostrat una certa inseguretat en el vol a mesura que s’aproximava a la ciutat.

Trons: no s’ha sentit cap tro d’ençà de l’últim que es va registrar fa dotze dies.

Salut i llarga vida al Pontífex Màxim.