Cada any fem travesses, come en època dels Òscar, per intentar endevinar qui guanyarà el Premi Nobel de Literatura. Sempre hi ha diversitat d’opinions, per a tots els gustos. Independentment de què crec que falta la presència de les dones en tota mena de premis, en els Nobel de Literatura també, penso que la coneixença de tot tipus de literatura i en totes les llengües, independentment del gènere de l’autora o de l’autor que escriu les obres, hauria de ser suficient per descobrir veus que no són noves però sí molt o bastant desconegudes per a gran part del públic, con és el cas de l’autor de Tanzània, guanyador d’aquest any, Abdulrazak Gurnah. Per tant, enhorabona a aquest autor i llegim literatura de tot el món.